Aktualności

Nowe przedstawicielstwo

Firma Valvtronic została wyłącznym przedstawicielem duńskiego producenta zaworów, firmy DVC International. [...]

 
     
  aktualności firma oferta referencje kontakt
Zawory regulacyjne Zawory odcinające Siłowniki Rury i kształtowniki  
 Dlaczego Varibell® ?
Użytkownicy zaworów od dawna sygnalizowali szczególne wymagania odnośnie zaworów regulacyjnych. Prawidłowo funkcjonujący zawór powinien płynnie regulować nawet niewielkie wielkości przepływu, przy jednoczesnym dużym spadku ciśnienia w momencie otwarcia. Powinien być przystosowany do pracy na różnorodnych mediach we wszystkich gałęziach przemysłu i charakteryzować się niewielkim spadkiem ciśnienia podczas pracy instalacji.

Przesłanki te stały się podstawą do rozpoczęcia prac nad nowym rozwiązaniem w zakresie regulacji, czyli nad zaworem Varibell®. Kilka lat doświadczeń z zaworem Varibell® udowodniło, że jest to zawór doskonale radzący sobie z regulacją najtrudniejszych mediów w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, papierniczym, stalowym, energetycznym oraz biotechnologicznym. W miarę wzrostu zainteresowania tego typu konstrukcją stale pojawiają się nowe zastosowania na nowych mediach.

Varibell®
został opatentowany pod koniec lat dziewiędziesiątych i aktualne badania nad udoskonaleniem konstrukcji zmierzają w kierunku zastosowań sterylnych oraz mediów ściernych. Dzięki zastosowaniu zaworu Varibell® udało się rozwiązać wiele problemów technologicznych w miejscach, w których tradycyjne zawory regulacyjne pracowały już na skraju swoich możliwości, a nawet nie dawały sobie rady z prawidłową regulacją przepływającego medium.

Varibell® jest nowym rozwiązaniem w obszarze zaworów regulacyjnych. Jego wyjątkowość przejawia się w:
  • bardzo wysokim współczynniku regulacyjności, przekraczającym wartość 1:10.000,
  • praktycznie zerowym spadku ciśnienia medium przy całkowitym otwarciu zaworu,
  • bardzo wysokim współczynniku KV (około czterokrotnie wyższym niż w zaworach grzybowych).
- więcej informacji (PDF, 1 MB)
- katalog Varibell 2006 (j. angielski) (PDF, 5 MB)
 
 
do góry strony
 
 
 
 
Varibell®

dlaczego Varibell  
założenia konstrukcyjne  
zalety, zastosowanie, media